צו האופנה

תולדות האופנה בישראל


כור ההיתוך של אוכלוסיית ארץ ישראל של תחילת המאה ה 20 וכור ההיתוך של החברה הישראלית שלאחר הקמת מדינת ישראל כפי שהיא נראית היטב בלבושה לאורך תקופה של כמאה שנות התיישבות.

לבוש שדרכו מאופיינות מסורות, נרכשות תדמיות, נוצרות תרבויות חדשות ומושפעים בני אדם במגוון תחומי החיים. 

פוליטיקאים, גנרלים, זמרים, אנשי עסקים, חקלאים דוגמניות, תלמידי ישיבה, אנשי דת נוצרים ומוסלמים, דוברי שפות שונות ויוצאי תרבויות, שהתרכזו בישראל ויצרו כאן שיח שלם דרך הבגדים שלבשו או פשטו מעליהם.

יוצר הסדרה: נפתלי גליקסברג

סרטי האוסף
loader